22. 02. 2012.

Crkva Sv. Spasa u Pridvorici kod Leposavića


Pridvorica je staro selo na levoj obali reke Ibra, 4 - 5 km južno od Leposavića.
Pominje se 1455. godine u turskom katastarskom popisu osvojene oblasti Brankovića sa 15 srpskih domaćinstava. U knjizi darodavaca manastira Deviča u Drenici od 1765 do 1783, u više navrata pominju se darodavci iz ovog sela.

U donjoj mahali, oko 500 - 600 m nizvodno od železničkog mosta, na bregu između starih hrastova očuvani su ostaci crkve Sv. Spasa. Meštani crkvu nazivaju i Molitve.
U zapadnom zidu sa obe strane nalazi se deo kamenog luka. Časna trpeza ima stub od, verovatno, dela nadgrobnog spomenika, na kome se vidi jedan urezan prav žljeb. Postolje trpeze je od tanke nadgrobne ploče, sa širokim plitkim žljebom po dužini. Vrlo je moguće da se deo ove nadgrobne ploče nalazi uzidan u zapadni zid sa južne strane.

Nema komentara:

Rating: 4.5