22. 02. 2012.

Manastir Zočište


Manastir se nalazi u srpsko - albanskom selu Zočištu, na 5 km udaljenosti od Orahovca u pravcu jugoistoka. Selo Zočište sa crkvom Sv. Vrača pominje se prvi put u povelji Stefana Dečanskog 1327. godine, kojom daruje Hilandaru brojna imanja, čija su imena do danas sačuvana u neizmenjenom obliku. U središtu današnjeg sela Zočišta, nalazi se crkva Sv. Vrača. Po narodnom predanju crkva je "300 godina starija od Dečana". Ispod crkve nalazi se prirodan izvor Vrelo, čija se voda u narodu smatra lekovitom, kao "lečilište za oči", pa otuda ime selu i manastiru Zočište.
U selu postoje:
1) Manastir Zočište sa glavnom crkvom Sv. Vrača Besrebrenika Kuzme i Damjana, koja uživa veliki ugled u srpskom narodu ovog kraja. Crkva predstavlja jednobrodnu građevinu sa poluobličastim svodom i nešto širom pripratom od naosa crkve. Crkvu je, verovatno, podigao neko od članova srpskog visokog klera, što predstavlja posebnu vrednost među grupom sačuvanih spomenika iz doba samosatlne nemanjićke države. Manastir je stradao 1999. godine, kada je potpuno opljačkan i razoren od strane Albanskih ekstremista. Bratstvo manastira se sklonilo prvo u Prizren, a potom u Crnu Reku. Mošti čudotvornih svetaca Kuzme i Damjana bile su prenešene iz Zočišta u manastir Sopoćani. Monasi manastira vratili su se u Zočište posle 17. marta 2004. godine. Ubrzo je iguman manastira Đurđevi Stupovi, preuzeo na sebe odgovornost za obnovu ovog do temelja porušenog manastira, uz pomoć Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju i ljudi dobre volje. Posebna zasluga za obnovu ovog hrišćanskog objekta, pripada italijanskom kontigentu KFOR-a, koji je zadužen za njegovo obezbeđenje, kao i generalu Eriku Danilu i njegovom zameniku, nemačkom pukovniku Erhardu Bileru. Italijanski general Erik je istakao obnovu manastira kao jedan od prioriteta u toku svog mandata. Krajem 2006. godine radovi na obnovi crkve su bili privedeni kraju. Za gradnju je korišćen kamen od porušene stare crkve, a nova crkva je po obliku skoro identična predhodnoj. Mošti čudotvornih svetaca su bile vraćene na mesto gde inače pripadaju. Ovo je prvi obnovljen pravoslavni objekat od preko 150 porušenih crkava za osam godina.

2) U selu se nalaze i osatci crkve Vavedenja Sv. Prečiste, desno od Zočiškog vrela. Njeni zidovi od tesanika, dovratnici i prag ulaznih vrata su dobrim delom očuvani.

3) Ostaci crkve Sv. Jovana se nalaze u manastriskom vinogradu, 100 m iznad puta za Orahovac. Pored delova temelja postoji i jedna kamena ploča na kojoj ima delova nečitkog natpisa.

Nema komentara:

Rating: 4.5