13. 02. 2015.

Odgovori na najčešća pitanja u vezi hipnoze

Šta je hipnoza?

Hipnoza je posebno stanje uma, opuštajuće ali i fokusirano stanje koncentracije. Nekima ova ideja opuštanja i fokusiranja u isto vreme izgleda neizvodljivo, ali pomoću hipnoze se upravo dostiže ovakvo stanje svesti. Do skora se mislilo da je to jednostavno neka vrsta sna ili stanja u kome je Vaš um prilično uspavan. Zapravo, ovo je posebno stanje u koje Vaš um dospeva. Pomoću skeniranja ustanovljeno je da je u toku hipnoze um visoko podložan raznim sugestijama. Ovo nije neobično ili neprijatno stanje uma, većina ljudi se u njemu oseća prilično opušteno. U funkcionisanju našeg mozga se u toku hipnoze dospeva se u posebno stanje moždane aktivnosti koje se zove alfa stanje. Dokazano je da je ovo stanje vrlo prijatno i opuštajuće ali mozak je u toku njega jako aktivan i otvoren za primanje bogatog spektra raznih senzacija.

Da li je hipnoza opasna?

Kada je vrše pravilno obučene osobe, hipnoza nije opasna. Mogu se javiti neki neželjeni efekti pri radu sa neobučenim hipnotizerima, ali zapravo ništa ozbiljno ne može da se desi. Ipak, ako se odlučujete na hipnoterapiju, gledajte da to radite samo sa obučenim ljudima.

Da li hipnoza može da Vas natera da radite nešto protiv svoje volje?


Ovo je jedna od najvećih zabluda koje važe za hipnozu. Zabavljači koji koriste hipnozu biraju svoje subjekte pažljivo i samo oni koji su spremni da se ponašaju neuobičajeno budu izabrani da učestvuju u tački. Obični ljudi nikada ne podlegnu toliko moći sugestije kroz hipnozu kako bi narušili svoje moralne ili bilo koje druge vrednosti. Da je ovo moguće, hipnotizeri bi jednostavno začarali  sve koje stignu da, na primer, pljačkaju banke i donose im novac! Naravno, ovo se ne dešava.

Ako želite da se pomoću hipnoterapije rešite neke određene fobije neophodno je da svojim sesijama pristupite otvorenog uma i verujući u moć izlečenja, jer jedino tako možete i postići neke pozitivne rezultate.

Da li svi mogu biti hipnotisani?

Skoro svi mogu ući u stanje hipnoze, ali naravno postoje i izuzeci. To su najčešće ljudi koji pate od senilnosti, deca ranijih uzrasta, teški narkomani, osobe pod uticajem alkohola,... Takođe, ljudi u različitom stepenu reaguju na hipnozu, kod nekih se ovo stanje svesti brže ili sporije dostiže, duže ili kraće traje.

Nema komentara:

Rating: 4.5