22. 02. 2012.

Crkva Sv. Trojica u Vuči kod Leposavića


Crkva Sv. Trojica nalazi se na levoj strani Ibra, 7 km južno od Leposavića.
Crkva je u obliku građevine sa četvorougaonom osnovom, čiji su zidovi sastavljeni od antičkih i srednjovekovnih spomenika. Uglavnom su to nadgrobni spomenici, koji su položeni horizontalno čineći na taj način strukturu zidova. U sredini crkvene građevine nalazi se baza kamenog stuba, koja služi za postolje časne trpeze.

Nema komentara:

Rating: 4.5