18. 02. 2015.

Kako pomoću hipnoze povećati samopouzdanje i poboljšati karijeru?

Nadmetanje u bilo kom polju rada može biti zastrašujuće, ali za neke ljude ovo je mnogo manje stresno. Oni koriste hipnozu i hipnoterapiju da bi poboljšali svoju motivaciju, samopouzdanje i ambiciju kako bi uspeli na poslu.

Ljudi u toku svog radnog veka prolaze kroz razne faze. Neki skaču sa jednog posla na drugi kako bi pronašli posao koji zadovoljava njihove lične ciljeve. U nekim situacijama, ljudi rade u oblasti koju vole, ali jednostavno nemaju onu potrebnu nit kako bi u tom polju napredovali. Upravo ovi ljudi mogu imati najviše koristi od korišćenja hipnoze u cilju poboljšanja svoje karijere. Pored posedovanja potrebnih znanja i veština, postoje i određene lične prepreke koje mnoge sprečavaju da napreduju u oblastima u kojima rade. Ovo može biti stidljivost, nedostatak samopouzdanja, nizak stepen ambicije, strah od odbijanja, nedostatak energije, koncentracije ili fokusa, strah od javnog nastupa ili nedostatak ubeđivačkih sposobnosti.


Svi ovi nedostaci ili strahovi potiču od raznih unutrašnjih osećaja ili impresija. Najčešće je to loša mentalna slika koju sami o sebi stvorimo. Hipnoza je izuzetno efikasna za promenu ovih misaonih šablona koji nam smetaju u napredovanju u karijeri. Na primer, kod nedostatka ambicije najčešći uzrok je to što se ne vidi jasno cilj i nagrada koja se dobija nakon izvršavanja nekog važnog zadatka. Hipnoza utiče na negativne osećaje, strahove i potisnute ideje i zamenjuje ih pozitivnim uticajima.

Hipnoza počinje sa opuštajućim procesom koji se zove indukcija. Sledeći korak je faza produbljivanja u kojoj se ovaj osećaj opuštenosti uvećava, produbljuje. Tada je osoba spremna za usvajanje pozitivnih misli. Ovo je srž terapije hipnozom i upravo u ovoj fazi negativne misli se zamenjuju pozitivnim koje dalje vode ka željenom cilju. Sledeća faza je amnezija - ovde se hipnotizirana osoba primorava da zaboravi i izbaci iz svesnog nivoa metode ubeđivanja, kako bi se podsvest otvorila da prihvati sve pozitivne poruke bez analitičkog uplitanja. Poslednja faza je buđenje iz transa i ovim se hipnotička seansa završava.

Evo kako izgleda proces u slučaju straha od odbijanja. Pošto se osoba pripremi kroz fazu indukcije i produbljivanja, hipnotizer joj onda ponavlja da ima odlične ideje da doprinese mnogo više na poslu i da postoji mnogo mogućnosti nadohvat ruke. Ako Vas je zaobišlo unapređenje ili prilika za novi posao, to je u redu, jer možda mnogo  boljih opcija čeka na Vas. Ako ne pokušate nešto novo, nikada nećete znati šta bi sve moglo da bude i možda ćete se doživotno kajati za propuštenu priliku. Ovaj tip dijaloga ohrabruje osobu da isprobava i šalje poruku da iako se desi odbijanje ili neuspeh, to nije kraj sveta. Najvažnije je isprobavati.

Hipnoterapija i samo-hipnoza su obe jako uspešne za poboljšanje karijere. Sve mentalne prepreke koje Vas sprečavaju u ostvarivanju uspeha uglavnom mogu biti prevaziđene nekim vidom hipnoze.

Nema komentara:

Rating: 4.5