18. 02. 2015.

Razotkrivanje misterije o crnoj magiji

Magija se definiše kao navodno posedovanje urođenih sposobnosti da se nemoguće učini mogućim i sposobnosti da se kontroliše druga osoba.

U stara vremena, osoba koja je posedovala veštine da izvodi neke magične trikove takođe je te trikove koristila u cilju lečenja. Magija se uglavnom koristila da se oteraju zli duhovi, prizove istina u slučaju nepravdi i na kraju, da se obezbedi osveta.

Crna i bela magija
Postoji više vrsta magije ali generalno, ona se deli na dve kategorije: crnu i belu magiju. Sigurno ste viđali u filmovima kako dobro trijunfuje nad zlom. Otprilike je ista priča između bele i crne magije.


Bela magija se izvodi na strani dobra. Ona je namenjena da se koristi za postizanje dobrobiti i uključuje dobroćudne i prijatne metode u njenom izvođenju. Crna magija, sa druge strane, se odmah povezuje sa zlim namerama. Važi mišljenje da se tokom nje prizivaju samo zli duhovi.

Čarobnjaštvo i veštičarenje
Zbog ne tako dobre reputacije koju ima crna magija, ona se često naziva i čarobnjaštvom, tj. veštičarenjem. Ipak, većina osoba koje se bave crnom magijom zapravo nemaju zle namere i koriste bezazlene metode. 

Moderna crna magija
U današnje vreme, postoji nekoliko procedura i veština koje se koriste u crnoj magiji:

  1. Čitanje prošlosti i predviđanje budućnosti pomoću proricanja sudbine
  2. Otkrivanje najdubljih tajni neke osobe pomoću gatanja
  3. Bacanje čini  na osobu pomoću invokacije
  4. Dobijanje osvete nad osobom pomoću kletvi
  5. Prizivanje duhova pomoću evokacije
  6. Učenje postupaka kojima se zadobija nečija pažnja
  7. Lečenje raznih bolesti i nedostataka
  8. Ceremonije i seanse da se prizovu, probude, i upravlja nad duhovima.
Moderno veštičarenje ili crna magija se pogrešno tumači kao korišćenje magije u zle svrhe. Upoznavanjem istorije i razvoja crne magije od starih vremena do modernog doba, može se videti da crna magija nije nešto čega bi se trebalo plašiti.

Verovanje u magiju će Vas naterati da se zapitate o intrigama i zabludama vezanim za crnu magiju i moderno veštičarenje i dovesti do zaključka da se crna magija bitno razlikuje od satanizma.

Moderna crna magija zapravo propagira ljubav prema prirodi i harmoniju između suprotnih stavova kao i ljubav prema prirodi i drugim osobama. U isto vreme i dalje ostaju brojna pitanja o ceremonijama, činima i kletvama koje čine da osećate duboko poštovanje prema svim misterijama koje okružuju umetnost magije.

Nema komentara:

Rating: 4.5