14. 05. 2016.

Pratite mobilni telefona preko weba

Postoji mogućnost da pratite telefon svog partnera, svoje dece ili nekog trećeg preko interneta.

Potrebno je da telefon koji želite da pratite ima stalan pristup internetu i da na njemu instalirate aplikaciju Traccar Client. 

Aplikacija Traccar Client ima i hidden verziju, tako da se instalirana aplikacija ne može primetiti na telefonu.

Ovu aplikaciju možete instalirati sa google play-a ili hidden verziju sa sajta traccar.org.

Podešavanje aplikacije Traccar Client:
  • podesite Server address: gps.nanetu.org
  • podesite Server port: 80
  • podesite Location provider: Mixed provider
Bitno je da upamtite (zapišete) Device identifier broj iz aplikacije. Ovaj broj Vam je potreban da biste locirali telefon.

Na telefonu koji pratite uključite GPS servis i startujte aplikaciju.

WEB praćenje telefona
Ako ste sve podesili kako je gore opisano potrebno je da odete na sajt http://gps.nanetu.org i u traženom polju unesete Device identifier broj iz aplikacije. Na stranici će Vam se pojaviti lokacija telefona i vreme poslednjeg ažuriranja.


ZAINTERESOVANI INVESTITORI?
Ukoliko ste zainteresovani za dalji razvoj i proširenje ovog sistema za gps praćenje možete nas kontaktirati. Dalji razvoj bi išao ka kreiranju komercijalnog proizvoda koji bi omogućio:
  • prevoznicima da prate svoja vozila (posebni uređaji za vozila)
  • vlasnicima kućnih ljubimaca da pronađu izgubljenog ljubimca (posebni uređaji za praćenje)
  • roditeljima da kontrolišu da li su im deca u školi na času

Nema komentara:

Rating: 4.5