22. 02. 2012.

Crkva Sveta Trojica


Selo Rodelj nalazi se na 8 km severno od Leposavića, sa desne strane Ibra. Prvi put ga spominje Vuk Karadžić u "Danici", 1828. godine, da je bilo u rukama ustanika.
U selu se nalazi crkva Sv. Trojica, sa velikim starim grobljem. Crkva predstavlja pravougaonu građevinu u čijem prostoru se nalazi deo antičkog stuba, koji je nosio postolje za časnu trpezu.

Nema komentara:

Rating: 4.5