22. 02. 2012.

Crkvište u Kutnju kod Leposavića


Kutnje je naselje na levoj obali Ibra, nasuprot Leposaviću.
U naselju postoje ostaci crkve u ruševinama, Ruševine crkve se nalaze na bregu iznad livada, pored  Ibra, među stoletnim hrastovima, na groblju.
Crkva je slabo raščišćena, ali se naziru ostaci zidova, na osnovu kojih se primećuje da je crkva imala pravougaoni oblik građevine.
U apsidi crkve, očuvan je deo rimskog okruglog mermernog stuba, koji je sekundarno upotrebljen za časnu trpezu. Pored stuba se nalazi četvorougaona mermerna ploča sa kružnim otvorom u sredini, koja je možda služila kao časna trpeza.

Nema komentara:

Rating: 4.5