22. 02. 2012.

Crkva Sv. Petka u Ceranjskoj reci kod Leposavića


U Ceranjskoj reci, sa desne obale Ibra, 1800 m od druma Kraljevo - Kosovska Mitrovica, a na 8 km jugoistočno od Leposavića, na mestu zvanom Mramor nalaze se ostaci crkve Sv. Petke. Crkva se nalazi na padini ispod albanskog sela Ceranja. Albansko selo Ceranja pominje se u katasterskom popisu turskog namesnika Ise - bega Ishakovića 1455. godine kao "Cirana", sa 15 srpskih domova. Početkom XVIII veka doselili su se Albanci iz Šalje u Skadarskoj Malasiji i potisnuli Srbe.


Ostaci crkve nalaze se među stoletnim hrastovima, u šumarku, ispod kojih se nalazi prostrana livada. Na Gospođin dan se tu organizjue sabor. Crkva je u obliku pravougaone građevine, dimenzija 5,20 h 2,70m. Zidovi su očuvani do 1,37m u visini, sastavljeni od nadgrobnih spomenika i antičkih spolija.

Spolija - građevinski element, najčešće kameni blok, opeka, stub, kapitel, arhitrav i sl.
U stvari predmet iz starije građevine uzidan u novu građevinu.

U crkvi je primećeno da je za postolje časne trpeze iskorišćen antički spomenik, visine oko 1,20m. Na severnom zidu crkve stoji jedna antička nadgrobna stela u čijem je polukružnom gornjem delu, naknadno uklesan krst preko ostatka rimskog dvojnog portreta umrlih. U crkvi je sačuvan mermerni kip oštećenog lika odeven u draperiju. Kip je visok 95 cm i narod veruje da predstalja Bogorodicu. Međutim, u pitanju je antička rimska statua Atlante koja nosi masu, verovatno donešena iz Sočanice, sa foruma ili hrama rimskog municipijuma. Statua je preneta u Pokrajinski Zavod za zaštitu spomenika kulture Kosova i Metohije u Prištini. Od 1999. godine sedište Zavoda se privremeno nalazi u Leposaviću, zbog situacije koja je još uvek neizvesna na području Kosova i Metohije.Leta 2009. godine osnovan je odbor u Leposaviću za obnovu crkve u Ceranjskoj reci, na mestu zvanom Mramor. Radovi su izvršeni neposredno nakon osnivanja odbora. Ostaci stare crkve su uklonjeni, i na njenom mestu je izgrađena nova crkva. O obliku i dimenzijama nove crkve, trenutno ne raspolažem podacima, što ne znači da ih neće ni biti kasnije.

Nema komentara:

Rating: 4.5