30. 07. 2013.

BIZNIS PLAN ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE

Poštovani, 

Prijavljujem  se  na  konkurs  za  dodelu  sredstava  u  programu  za  samozapošljavanje.  Pošto  sam  do  sada već uložio poprilično  sopstvenih  sredstava u ovaj program, nadam  se da  će  komisija imati  razumevanja prilikom razmatranja ovog zahteva.

Sredstva su mi neophodna kako bih mogao da učestvujem na konkursima za posao iz široke ponude sa tržišta za nezaposlene pod jednakim uslovima kao i ostali kandidati. Naime, savesno konkurišem na sve moguće oglase za posao cele 4 godine, tj. od završetka svojih studija. U svim ovim konkursima potrebna je  brojna  dokumentacija  koju  nije  jednostavno,  a  boga  mi  ni  besplatno  dobaviti.  Tako  je  na  primer potrebno izvaditi, a  zatim fotokopirati diplome, pa iste overiti u opštini, izvaditi lekarsko uverenje, potom dokaz o nekažnjavanju kao i druge specifične zahteve i na kraju sve to poslati preporučeno nesuđenom poslodavcu.

Završio sam i brojne kurseve koji su izričito stajali u uslovima konkursa: kurseve slovačkog i flamanskog jezika, FOREX međunarodno poslovanje, UNIX operativne sisteme, Konsalting menadžer za 21 dan, Viši kuvarski kurs orijetalnih jela, kao i mnoge druge o čemu svedoči i veliki broj diploma koje šaljem u prilogu.

Ovim objektivno smatram da sam ne samo sebe zaposlio u punom radnom vremenu, već da sam uspeo da uposlim i dobar deo drugih firmi i institucija: fotokopirnice,  sudove, opštine, poštu, domove zdravlja, obrazovne nstitucije, radskog  prevoznika  a  ponekad  i  taksiste  ako  je  hitnost  konkursa  to  zahtevala.

Naravno,  nisam  prupuštao  prliku  ni  da  se  žalim  na  rezultate  konkursa  svim  nadležnim  institucijama,  od izborne  komisije,  preko  direktora,  upravnog  odbora,  suda,  nevladinih  organizacija, pa sve do ministra i time u početku dopunjavao svoju radnu normu, a sada omogućio sebi i prekovremeni rad.

Dostavljam Vam u prilogu račune koje sam uredno plaćao kao dokaz da se brinem o opstanku i platama zaposlenih svih gore pomenutih institucija.

Do sada sam već prikupio brojne stalne mušterije, jer se pojedini oglasi za posao ponavljaju iz nedelje u nedelju, a popriličan broj firmi se pojavljuje na svim mogućim sajmovima za zapošljavanje u nemogućnosti da  pronađu  kandidata  potrebnih  kompetencija.  Ovim  je  i  meni  direktno  omogućena  konstantna upošljenost. 

Razume se da  redovno pratim i zakonske okvire koji  regulišu ovu oblast, pa sam svoju kućnu biblioteku obogatio sa nekoliko verzija Zakona o radu, svim uredbama, odredbama, izmenama i dopunama zakona, Ustavom Srbije i svim brojevima Službenog glasnika od 2007. godine. Ukoliko u arhivi imate i prethodna izdanja molim Vas da mi omogućite da dođem do njih radi kompletiranja zbirke.

Budući da se obim posla već toliko proširio smatram da je neophodno da u radni odnos već sada primim i jednog kvalifikovanog  pripravnika. Pre toga ću svakako da  raspišem konkurs kako bi se što više nezaposlenih prijavilo, a samim tim i svakom  kandidatu omogućio višednevnu uposlenost prilikom konkurisanja. Nadam se da će se posao brzo proširiti pa ću morati ubrzo da raspišem i nove konkurse za još više radnika svih profila.

Nesumljivo da je mogućnost zapošljavanja u sferi konkurisanja za posao  najperspektivnija  delatnost  i da donosi sigurnost na neodređeno vreme, pa shodno tome smatram da će se obim posla mnogostruko uvećavati a time i direktno uticati na razvoj svih segmenata našeg društva.

Posebno se zahvaljujem nadležnom ministarstvu koje je raspisalo ovaj konkurs, jer me je sveobuhvatnost i  temeljnost  konkursne  dokumentacije  toliko  uposlila  da  sam  u  poslednja  dva  meseca  morao  da odustanem od svih sitnijih konkursa usled nedostatka raspoloživog vremena. Nadam se da će uskoro biti još ovakvih konkursa i samim tim da ćemo nastaviti i unaprediti našu saradnju.

U prlogu dostavljam detaljan biznis plan sa dokazima o dosadašnem poslovanju na 17 DVD-а, sa željom za pozitinim mišljenjem uvažene komislije

Kanditat, 

Nema komentara:

Rating: 4.5