22. 02. 2012.

Crkva Vaznesenja Gospodnja u Ibarskoj Slatini kod Leposavića


Crkva Vaznesenja Gospodnja nalazi se u selu Ibarska Slatina, 5 - 6 km južno od Leposavića, sa desne strane reke Ibra, na 500 m od asfaltnog druma. Selo se prvi put spominje 1314. godine u turskom popisu Ise - bega Ishakovića kao "Islatina", sa 20 srpskih domova.

Crkve je u vidu male drvene zgrade u kojoj se, kao časno postolje, nalazi deo rimskog nadgrobnog spomenika.

Nema komentara:

Rating: 4.5