22. 02. 2012.

Arheološko Nasleđe Kosova i Metohije


U jednom „žitiju“ cara Justinijana (527-565), poznatom kao Iustiniani Vita, piše da je bio Sloven, kao i njegov ujak, car Justin Prvi. Iustiniani Vita je spis sačuvan kao nekakav prepričan sažetak izvornog rukopisa...
Nedavno je za naš narod spašen zlatni tipar Strojimira. Otkupila ga je na aukciji u Minhenu Vlada Srbije, i o tome je naša javnost obaveštena. To izuzetno svedočanstvo slovenske kulture i pismenosti bilo je...
Manastir se nalazi u srpsko - albanskom selu Zočištu, na 5 km udaljenosti od Orahovca u pravcu jugoistoka. Selo Zočište sa crkvom Sv. Vrača pominje se prvi put u povelji Stefana Dečanskog 1327. godine, kojom ...
Razmotrene su crkvene građevine u dolini Raške i oko nje, i predloženo je novo ili uže datovanje – bazilika iz Pazarišta bi bila iz 5. stoleća, a ona iz Popa iz 8-9. stoleća. Posebno je razmotren navodno rimski građevinski ....
Crkva Vaznesenja Gospodnja nalazi se u selu Ibarska Slatina, 5 - 6 km južno od Leposavića, sa desne strane reke Ibra, na 500 m od asfaltnog druma...
Crkva je posvećena svetoj Petki i nalazi se u centru sela Drsnika,  opština Klina. To je stara grobljanska crkva i verovatno je ranije bila posvećena svetom Nikoli. Crkva je obična jednobrodna pravougaona građevina...  
U Ceranjskoj reci, sa desne obale Ibra, 1800 m od druma Kraljevo - Kosovska Mitrovica, a na 8 km jugoistočno od Leposavića, na mestu zvanom...
Pridvorica je staro selo na levoj obali reke Ibra, 4 - 5 km južno od Leposavića.
Pominje se 1455. godine u turskom katastarskom popisu osvojene oblasti...
Crkva Sv. Trojica nalazi se na levoj strani Ibra, 7 km južno od Leposavića.
Crkva je u obliku građevine sa četvorougaonom osnovom, čiji su zidovi sastavljeni od antičkih i srednjovekovnih spomenika...
Selo Rodelj nalazi se na 8 km severno od Leposavića, sa desne strane Ibra. Prvi put ga spominje Vuk Karadžić...
Kutnje je naselje na levoj obali Ibra, nasuprot Leposaviću.
U naselju postoje ostaci crkve u ruševinama, Ruševine crkve se nalaze na bregu iznad livada...

Nema komentara:

Rating: 4.5